Sökord

Sökord är ett populärt inslag i många av Tankesports titlar och här har du en hel tidning full av dem! Sökordsfantasternas egen favorit är 36 sidor med enbart sökord.

Svårighetsgrad: 1 penna.

Utkommer med 6 nr/år.

Tävla

Fyll i dina svar och din adress.
Rättelser

Lösningar

05 – 2018
04 – 2018
03 – 2018
02 – 2018
01 – 2018