Snabb leverans
Snabb leverans
Handla tryggt med Klarna
Handla tryggt med Klarna
Komplett sortiment
Komplett sortiment

Permakris och frame football bland årets nyord

Av: Dennis Ernst

Den årliga nyordslistan är en bra sammanfattning av vad som präglat året. 2022 var det bland annat kriget i Ukraina och energikrisen som satte fart på den språkliga innovationen.

 

Hela nyordslistan 2022:

accelerationism

extremistisk politisk strategi som med hjälp av våld och terror söker påskynda en förment förutbestämd samhällskollaps för att kunna inrätta ett idealsamhälle

agrivoltaisk

som kombinerar jordbruk och solkraft

autokratisering

process där demokratin i ett samhälle bryts ner för att ersättas av ett autokratiskt samhällssystem med en ledare med oinskränkt makt

avkarbonisering

avveckling av beroende av fossila bränslen

Barbiecore

estetik inspirerad av Barbiedockor

brösta

ta ansvar för, ta på sig en svår uppgift

dödsdoula

professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede

edgelord

person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden, provokatör

energifattigdom

otillräcklig tillgång till elektricitet

energikrig

krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckningsmedel

epadunk

musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer

falsk majoritet

majoritet i ett underordnat organ som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ

framefotboll

fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen

ha dagen

pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt

hungersten

graverad sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd

kamikazedrönare

obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel

klickkemi

metod att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar

klimatbiljett

subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon

klimatskadestånd

ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar

matfattigdom

otillräcklig tillgång till mat

munkmodell

modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av

njutningsäktenskap

tidsbegränsat äktenskap mot betalning, under vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning

permakris

serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris

Putinpris

pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina

returmissbrukare

person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem

selfiemuseum

lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt

SMR, småskalig modulär reaktor

kärnreaktor som har mindre elektrisk effekt och som potentiellt kan serietillverkas

smygflation

prishöjning som är större än vad som är motiverat utifrån kostnadsökningar

sporttvätt

användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende

spökflyg

flygplan som flyger utan passagerare med syftet att behålla tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatser

urbexare

person som ägnar sig åt utforskning av övergivna byggnader och platser

valförnekare

person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val

vertiport

vertikal flygplats avsedd för exempelvis drönare och helikoptrar

virtuellt stängsel

digitalt programmerad inhägnad för djur

väntesorg

sorg inför annalkande förlust av en närstående

Källa: Språkrådet, Språktidningen

 

Fler kluringar från Tankesport