Snabb leverans
1-3 dagars leverans*
Handla tryggt med Klarna
Handla tryggt med Klarna
100+ nya korsord varje vecka
100+ nya korsord varje vecka

Så löser du våra korsord och pussel

Camping, bikupa, ordfläta? Vårt sortiment av tidningar och böcker bjuder in till en värld av olika pusselutmaningar. Dyk ned och upptäck de många spännande varianterna av gåtor och klurigheter vi erbjuder. I den här guiden presenterar vi varje pusseltyp och ger dig tips på hur du bäst tar dig an dem. Ta chansen att utmana ditt sinne!

Dolda rutan

I Dolda rutan ritar du själv in stopprutorna. Talen inom parentes anger det antal stopprutor som förekommer i respektive vågrät och lodrät rad. Du får en som hjälp att komma igång.

Ordjakten/Ordhjul

Hur många hela ord med minst fyra bokstäver lyckas du hitta? Centrumbokstaven måste ingå och minst ett skapas med alla nio bokstäver. Ord med accent såsom à-pris tillåts. Lösningen utgår från SAOL XIV:s ord i fetstil.

Ordslingan

Skriv in orden på motsvarande rad

Blomman

Skriv in varje ord vid motsvarande siffra i blommönstret. Du får ett startord.

Trappstegen

Arbeta dig upp för trappstegen, ett steg i taget, genom att ändra på endast en bokstav per steg. Till höger står förklaringarna till de okända orden, men de står inte nödvändigtvis i rätt ordning.

Timglaset/Pyramiden

Skriv in orden på motsvarande rad.

Ordspiralen

Börja i mitten. Första ordet har sin första bokstav vid siffra 1 och sista vid siffra 2, som även är det andra ordets begynnelsebokstav osv. Svaren på de två ljusblå ledtrådarna gör att du kan dubbelkolla att spiralen är rätt.

Stora Bikupan & Lilla Bikupan

Svara på frågorna och fyll i orden med- eller motsols i bikupemönstret. Börja vid pilen. Du får två startord.

Hörn till hörn

Här ska orden i ordlistan placeras i figuren. Orden på åtta bokstäver går från hörn till hörn medan övriga ord ska placeras i hörnen.

Labyrinten

Fortsätt genom labyrinten med hjälp av orden i listan. De färgade rutorna markerar början respektive slutet. Sista bokstaven i ett ord är den första i nästa. Pussla ihop lösningen till frågan av bokstäverna som blir över.

Minikryss

Kan du se vad de små bilderna föreställer? När du har skrivit in svaren kommer bokstäverna i de gråa rutorna att bilda ett ord.

Ordbytet

Gå från första ordet till sista genom att byta ut en bokstav på varje rad. Samtliga bokstäver ska bytas ut. Mer än en lösning är möjlig.

Ordfläta

Lösningsorden skrivs in i flätan vid de tillhörande siffrorna. När alla ord har skrivits in bildas ett tävlingsord i kolumnen i mitten.

Ruterrutan

Svaren till nycklarna i listan skrivs in i rutnätet vid motsvarande siffra, antingen snett ned åt vänster eller snett ned åt höger.

Rutan/Krisskross

Här ska du fylla i orden från ordlistan. Du får ett startord.

Mastermind

Kan du hitta tävlingsordet? Siffran till höger visar hur många bokstäver i ordet som är rätt men fel placerade. Siffran till vänster visar hur många bokstäver som är rätt placerade.

Magiska fyrkanter

Svaren till nycklarna i listan skrivs in både lodrätt och vågrätt.

Kodlås

Hitta de fem 10-bokstavsorden i kodlåset. Bokstäverna i varje kolumn har flyttats runt. Endast bokstäverna i den första kolumnen är på rätt plats.

Bit för bit

Lägg pusselbitarna så att ord bildas i det färgade fältet. Skriv in orden från listan i de vita rutorna. De ord som löper över skarven mellan det färgade och det vita fältet finns också i listan.

Dominoku

Placera ut alla diagrammets dominobrickor i rutnätet. Varje bricka får användas en gång, men du kan rotera dem hur mycket du vill. Brickorna får inte överlappa varandra. Det finns bara en lösning på uppgiften.

K-doku

Som i sudoku ska varje siffra från 1 till 6 stå en gång i varje rad och kolumn. I varje markerat område står dessutom ett tal och en matematisk operation som ska ge detta tal. Står det till exempel "40 x" betyder det att siffrorna i området tillsammans ska ge 40 om man multiplicerar dem med varandra.

Tectonic

Varje ruta ska innehålla en siffra. Ett inhägnat område på endast en ruta måste ha siffran 1, en inhägnad på två rutor ska ha siffrorna 1 och 2, och en inhägnad på tre rutor ska ha siffrorna 1, 2 och 3, och så vidare. Samma siffra får inte stå i intilliggande rutor – inte ens diagonalt.

Binero

Rutorna ska fyllas med ettor och nollor. Varje rad och kolumn ska innehålla lika många ettor som nollor. Det får inte vara fler än två nollor eller ettor i rad, oavsett riktning. De lodräta raderna får inte vara identiska. Detsamma gäller de vågräta raderna.

Kakuro

Varje vit/grå ruta ska innehålla en av siffrorna 1–9. När siffrorna i rutorna läggs ihop ska summan motsvara ett tal i en svart ruta direkt ovanför eller till vänster. Samma siffra förekommer bara en gång i varje summa. Siffrorna i de grå rutorna ska vara udda, i de vita ska siffrorna vara jämna.

Sudoku

Varje vågrät och lodrät rad samt varje block ska innehålla siffrorna 1–9. Varje siffra får förekomma endast en gång per rad och block. Lycka till!

Sudoku Mega

Varje vågrät och lodrät rad samt varje block ska innehålla siffrorna 1–12. Varje siffra får förekomma endast en gång per rad och block. Lycka till!

Sudoku Chaos

I Sudoku Chaos er områdena oregelbundna, och varje område ska ha siffrorna 1–9. Rader och kolumner ska fortfarande ha siffrorna 1–9 som i ett vanligt sudoku.

Sudoku X

Sudoku X löses som ett vanligt sudoku med ett tillägg: Siffrorna 1–9 ska också stå i de markerade diagonalerna.

Sudoku Killer

Uppgiften löses som ett vanligt sudoku med ett undantag: De små talen anger summan av siffrorna i respektive fält.
• Om två fält har summan 16 kan de två siffrorna vara 7 och 9.
•  Varje rads, kolumns och 3x3-fälts samlade summa är 45.

Sudoku Plus

Sudoku Plus löses som ett vanligt sudoku med ett undantag: Summan av de tre sista rutorna i varje rad och kolumn står angiven utanför uppgiften.

Sudoku Samurai

I en Samurai överlappar fem vanliga sudokun varandra. Sudokut i mitten delar alltså ett hörn med vart och ett av de fyra sudokuna omkring den. Utöver detta löses uppgiften precis som vanligt.

Sudoku Twins

Sudoku Twins består av två överlappande sudokun. Överlappningen finns i de tre mittersta raderna. De båda delarna löses i övrigt precis som vanligt.

Camping

Det är inte mycket plats kvar på campingen. Ett tält ska vara under, över eller vid sidan av ett träd. Tälten får inte stå intill varandra. Siffrorna utanför rutnätet visar hur många träd det ska vara i varje rad och kolumn.

Rikudo

Här ska du föra in siffrorna från 1 till 36 eller 60 i nummerordning i rutmönstret. Ett visst antal siffror är redan givna. En liten svart fyrkant mellan två rutor visar att siffrorna ska skrivas i följd.

Sänka skepp

Vid sidan av uppgiften kan du se vilka skepp som du ska hitta. De kan placeras vågrätt och lodrätt, men de får inte röra vid varandra – inte heller diagonalt. Siffrorna under och bredvid rutnätet visar hur måna skeppsdelar det ska vara i den raden eller kolumnen. Rutor med vågor ska aldrig ha ett skepp.